logo
Amsterdamseweg 73 | 1182 GP | Amstelveen T: 020-6478559 | E: contact@ah-linden.nl

Minder voedselverspilling in Nederlandse huishoudens

Geplaatst op 26 May 2017 om 17:59 door Jeroen Smit

2739 keer gelezen

Nederlanders verspillen steeds minder voedsel. Consumenten gooiden vorig jaar 41 kilo voedsel per persoon weg. In 2010 was dat nog 48 kilo per persoon. Brood en zuivel worden het meest onnodig weggegooid.

Ook de totale hoeveelheid voedsel die in de Nederlandse voedselketen wordt verspild is licht gedaald met 3 procent naar 2,55 miljoen ton in 2015. Dat blijkt uit twee rapporten die staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Monitor voedselverspilling laat dalende trend zien
Om een beter beeld te krijgen van de voedselverspilling in Nederland zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd. Wageningen Food&Biobased Research heeft de ‘Monitor voedselverspilling – Update 2009–2015’ opgesteld waarin de gehele voedselketen is onderzocht, terwijl het Voedingscentrum in het rapport ‘Voedselverspilling bij huishoudens in Nederland in 2016’ heeft gekeken naar het gedrag van individuele consumenten. De cijfers uit beide rapporten wijzen op een dalende trend in de hoeveelheid voedsel die in Nederland verspild wordt.

"We zijn er nog niet"
Staatssecretaris Van Dam: “Het lijkt erop dat we iets minder voedsel verspillen, maar we zijn er nog niet. Verspilling moeten we gezamenlijk aanpakken: overheid, bedrijfsleven en consumenten. Gelukkig merk ik dat veel mensen in Nederland voedselverspilling hoog op de agenda hebben staan. Dat blijkt ook uit allerlei lokale initiatieven. We moeten op de ingeslagen weg doorgaan en een tandje bijzetten.”

Groot draagvlak
Volgens de staatssecretaris bestaat er een groot draagvlak vanuit overheid, bedrijfsleven en consumenten om voedselverspilling tegen te gaan. Ook de inspanningen van het Voedingscentrum hebben bijgedragen aan meer bewustwording bij consumenten over voedselverspilling en het besef dat zij daar zelf wat aan kunnen doen.

Taskforce: korte en lange termijn strategie
Op de Voedseltop in januari zijn afspraken gemaakt om voedselverspilling verder tegen te gaan. Zo hebben verschillende partijen uit de voedselketen zich verenigd in de Taskforce Circular Economy in Food. De taskforce werkt aan een nationale strategie met concrete doelen en acties voor de korte en lange termijn om voedselverspilling verder te verminderen. Deze strategie moet in de tweede helft van dit jaar gereed zijn.

Reageren